Zoek

Geachte bezoeker

  • Login gegevens

Beginpagina / Nederlands / Zuidhaven

Highlights

Het PORT SUD-project werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd in het kader van het EFRO-programma 2007-2013. PORT SUD is bedoeld om een dynamiek van meerwaarde te stimuleren in de zone langs het Kanaal van Charleroi, tussen de Molenbeeksluis en het Biestebroek-dok, om de levenskwaliteit in dit gebied duurzaam te verbeteren. De originaliteit van dit project ligt in het feit dat de opwaardering van het immateriële erfgoed van de zone een centrale rol krijgt in een reeks maatregelen die banen creëren, meerwaarde scheppen en de dienstverlening aan de bevolking verbeteren. Het project behelst ook de renovatie van emblematische gebouwen die enerzijds bestemd worden voor het onthaal van bedrijven en anderzijds voor een ontdekkings- en innovatiecentrum (interpretatiecentrum).

Antecedenten

PORT SUD is een project dat wordt getrokken door de gemeente Anderlecht PORT SUD verenigt diverse overheden, actoren uit de sociale economie en privéspelers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral dan lokale partners. Het programma werd opgenomen in het EFRO-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2007-2013, wat aanzienlijke middelen vrijmaakte voor de investeringen. PORT SUD is een sociaaleconomisch dynamiseringsproject voor het gebied op de linkeroever van het Kanaal van Charleroi, tussen het Biestebroek-dok en de Molenbeek-sluis. Op het operationele vlak streeft dit project op de eerste plaats naar het bundelen van de slagkracht van de partners om de PORT SUD-zone op te waarderen en een sociaaleconomische infrastructuur op te richten die toegespitst is op een ontdekkings- en innovatientrum (COOP) en op een onthaalruimte voor bedrijven.

Het partnerschap

De gemeente Anderlecht draagt het project . De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel is een belangrijke partner van het Gewest voor economische ontwikkelingsinitiatieven. De vennootschap van de Haven van Brussel is een belangrijke partner van het Gewest voor de vernieuwing en het beheer van de gebieden langs het Kanaal van Charleroi De vennootschap ABATAN, een belangrijke economische speler in de zone, beheert het Domein van het Slachthuis van Anderlecht en is partner in diverse acties bestemd voor de plaatselijke ontwikkeling van Kuregem. De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer van Brussel vervult een belangrijke rol in de PORT SUD-zone, vooral vanwege de infrastructuren op nr.28 van de Demetskaai Het Euclides-centrum staat in voor de uitvoering van het project