Autres brèves

Recherche

Een project, actoren en partners, ideeën en een gezonde ambitie om het kanaal in Anderlecht een ander gezicht te geven : voor het eerst zijn alle noodzakelijke ingrediënten aanwezig om het project ‘Chantier d’Innovation Fluvial’, de waterwerkplaats voor vernieuwing, tot een succes te maken. Op dinsdag 25 februari vond de eerste vergadering plaats met alle partners van het project : Sémaphore, Maritiem atelier vzw, Du vent et des voiles en een aantal binnenschippers en schrijnwerkers. Ze hebben het uiteraard gehad over de haalbaarheid en de mogelijkheid om de waterwerkplaats te integreren in het gebouw van de COOP, langs het kanaal in Anderlecht. De Chantier d’Innovation Fluvial zal een waterwerkplaats zijn maar tegelijk ook meer dan dat : een platform voor de uitwisseling van kennis en knowhow over de ambachten die bij de bouw van een boot komen kijken en het vertrekpunt voor de herwaardering van de omliggende wijken, die zich doorheen de tijd mee met het water hebben ontwikkeld...