Autres brèves

Recherche

Op maandag 17 februari is de ambassade van de COOP bijeengekomen om een opleiding te volgen van Brussel behoort ons toe / Brussel nous appartient, in samenwerking met de COOP. Deze organisatie houdt zich sinds 2000 bezig met het inzamelen van getuigenissen rond het brede thema ‘Brussel’. Dankzij die samenwerking zullen de COOP-ambassadeurs met hun gesprekken bijdragen tot het collectieve geheugen van de wijken rond het kanaal, waarvoor ook de toekomstige COOP een plaatsje zal inruimen.