Autres brèves

Recherche

Op vraag van de Schepen van onderwijs heeft Euclides op vrijdag 14 februari het COOP-project voorgesteld aan de directies van de scholen van de gemeente Anderlecht. Hun enthousiasme biedt uitzicht op een vruchtbare samenwerking rond de beoogde koppeling van de binnen de COOP ontwikkelde pedagogische activiteiten aan het lesprogramma voor de verschillende vakken.