Autres brèves

Recherche

Op 22 januari heeft Euclides deelgenomen aan het colloquium ‘Brussel 2020 : Europese fondsen voor een duurzame stad’, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de lancering van de nieuwe programmatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020. Het werd een dag vol ontmoetingsgelegenheden waarop Euclides gevraagd werd om een overzicht te geven van de vooruitgang in het project Port Sud, waar ook het COOP – Belevingscentrum Kanaal deel van uitmaakt. Dat project zal een onderdeel vormen van de programmatie EFRO 2007-2013.