Autres brèves

Recherche

Op 9 november verschijnt in het Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad de aankondiging van opdracht met het oog op de aanstelling van een museumkundige voor het project ZUIDHAVEN, voor de ontwikkeling van het ontdekkingscentrum COOP, met een gedegen inhoud die een uiteenlopend publiek aanspreekt.