Autres brèves

Recherche

Op vrijdag 7 september 2012 zag de "COOP embassy" het licht. Deze is samengesteld uit personen van diverse herkomst, inwoners van de wijken naast het kanaal en personen die zich aangesproken voelen door de missie van het project. De "COOP embassy" zal verschillende initiatieven leiden om een concrete band te scheppen tussen de bewoners van de volkswijken aan het kanaal en het Ontdekkingscentrum COOP. Op 7 september werd er een aantal ambassadeurs en ambassadrices aangesteld die zullen instaan voor het onthaal en de begeleiding van de bezoekers van COOP. De eerste ontdekkingsronde vindt plaats tijdens de Erfgoeddagen op 15 en 16 september 2012.