Autres brèves

Recherche

Mevrouw, Mijnheer,

Fabrice Cumps, Voorzitter van de maatschappij die belast is met het beheer van het project ZUIDHAVEN, en de leden van de Raad van Bestuur nodigen u uit op maandag 13 februari 2012 om 11 uur, in het centrum EUCLIDES, om in aanwezigheid van Evelyne HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, te komen kennismaken met het verbluffende voorstel dat werd geselecteerd in het kader van de architectuurwedstrijd voor de renovatie van de oude Maalderij van Anderlecht, Demetskaai 23.
Het architectenbureau Bogdan Van Broeck zal er het volledige architecturale concept uit de doeken doen, dat is gebaseerd op interactie, tijd en toegankelijkheid. Het hele project beslaat een oppervlakte van zowat 4.000 vierkante meter.
Deze grondige reconversie van de industriële site vormt een belangrijke schakel in het ambitieuze project ZUIDHAVEN dat werd opgenomen in het ontwikkelingsprogramma EFRO 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het is tevens een mijlpaal voor de vooruitgang van de Anderlechtse kanaalzone.
Het project biedt een prachtige mix van functies, met onder meer de inrichting van een nieuw Bedrijvencentrum, een Ontdekkingscentrum rond de Wijken van het Kanaal alsook een Innovatief scheepswerfproject.

Tot binnenkort !
Fabrice Cumps -
Voorzitter ZUIDHAVEN

Plaats : Euclides Centrum voor ondernemingen en plaatselijke ontwikkeling - Scheikundigestraat 34-36 - 1070 Anderlecht
Maandag 13 februari 2012 - Onthaal 11.00 u - Vergadering van 11u tot 13u - Broodjeslunch voorzien om 12u.
Gelieve ons mee te delen of we op u kunnen rekenen : info@portsud.be