Autres brèves

Recherche

Op dinsdag 14 juni keurde de Raad van Bestuur van de vennootschap Moulart de lijst goed van de zes architectenbureaus die het lastenboek zullen ontvangen voor de renovatie van het gebouw aan de Fernand Demetskaai.