Autres brèves

Recherche

Het project ZUIDHAVEN heeft tot doel een gunstige omgeving te scheppen voor de economische en sociale heropleving van de Kanaalzone rond het Biestebroekdok. De vastgoedrenovatie is een middel, het scheppen van werkgelegenheid... een doel. Er werd een permanent werkproject (krachtlijn 5) opgestart voor het zoeken, combineren en stimuleren... van ideeën, projecten en actoren. De startvergadering die plaatsgreep op 23 maart jongstleden, leverde alvast een aantal interessante pistes voor de samenwerking tussen de scholen, de sociale economie, de beroepsorganisaties, de KMO’s en de openbare sector. Thema’s die aan bod komen : de plaatselijke economie, de sociale economie, de mobilisering van plaatselijke partners voor een project rond de stedelijke economie, de links met het onderwijs, de tewerkstelling,...