Autres brèves

Recherche

Op vrijdag 29 april legde de Zuidhaven een werkvoorstel voor aan de FOD Sociale Economie met het oog op de financiering van de werken met betrekking tot de sociaal-economische aspecten van het project ZUIDHAVEN. De creatie van een scheepswerf voor bijzondere scheepvaartprojecten, de thema’s van het interpretatiecentrum en de communicatie vormen de drie grote pijlers van dit dossier.